d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

Τουμπερόζα Tuberose - TOFFEE 太妃堂 - 夜來香

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Τουμπερόζα Tuberose - TOFFEE 太妃堂 - 夜來香


TOFFEE 太妃堂 - Tuberose 夜來香 - Τουμπερόζα
Τουμπερόζα του οποίου η κοινή ονομασία είναι tuberose , είναι ένα ανθοφόρο φυτό που είναι έντονα αρωματικό με σωληνοειδή άνθη .

【太妃堂TOFFEE】夜來香「太妃電電版」MV官方完整HD版原詞曲:黎錦光
Rap詞:GaWeed
改編曲:Linda

夜來香夜來香 我為你歌唱
夜來香夜來香 我為你思量
夜來香夜來香 我為你歌唱 啊
那南風吹來清涼 那夜鶯啼聲輕唱
月下的花兒都入夢 只有那夜來香
吐露著芬芳
我愛這夜色茫茫 也愛這夜鶯歌唱
更愛那花一般的夢 擁抱著夜來香
吻著夜來香
我愛這夜色茫茫 也愛這夜鶯歌唱
回憶 像夢一場
吻著 夜來香
我愛這夜色茫茫 也愛這夜鶯歌唱
回憶 像夢一場
吻著 夜來香

太陽已經熟睡 夜深人沈醉 星星在天上點綴
流星曇花一現 月光的皎潔 擁抱著迷濛的美
嘿 歌姬誘人氣息 像黃鶯初啼
今宵歌舞昇平 寂寞夜裡紙醉金迷
夜來香 夜裡悄悄綻放
夜來香 散出迷人清香
夜來香 含苞待放 像夢一般謎樣
夜來香 夜裡悄悄綻放
夜來香 散出迷人清香
夜來香 含苞待放 像夢一般謎樣

我愛這夜色茫茫 也愛這夜鶯歌唱
回憶 像夢一場
吻著 夜來香
我愛這夜色茫茫 也愛這夜鶯歌唱
回憶 像夢一場
吻著 夜來香
夜來香
夜來香
夜來香


Yuán cíqǔ: Líjǐn guāng
Rap cí:GaWeed
gǎi biānqǔ:Linda

yèlái xiāng yèlái xiāng wǒ wèi nǐ gēchàng
yèlái xiāng yèlái xiāng wǒ wèi nǐ sīliang
yèlái xiāng yèlái xiāng wǒ wèi nǐ gēchàng a
nà nán fēngchuī lái qīngliáng nà yèyīng tí shēng qīng chàng
yuè xià de huā er dōu rù mèng zhǐyǒu nà yèlái xiāng
tǔlùzhe fēnfāng
wǒ ài zhè yèsè mángmáng yě ài zhè yèyīng gēchàng
gèng ài nà huā yībān de mèng yǒngbàozhe yèlái xiāng
wěnzhe yèlái xiāng
wǒ ài zhè yèsè mángmáng yě ài zhè yèyīng gēchàng
huíyì xiàng mèng yīchǎng
wěnzhe yèlái xiāng
wǒ ài zhè yèsè mángmáng yě ài zhè yèyīng gēchàng
huíyì xiàng mèng yīchǎng
wěnzhe yèlái xiāng

tàiyáng yǐjīng shúshuì yè shēn rén chénzuì xīngxīng zài tiānshàng diǎnzhuì
liúxīng tánhuāyīxiàn yuèguāng de jiǎojié yǒng bào zháo míméng dì měi
hēi gē jī yòu rén qìxí xiàng huángyīng chū tí
jīnxiāo gēwǔ shēngpíng jìmò yèlǐ zhǐzuìjīnmí
yèlái xiāng yèlǐ qiāoqiāo zhànfàng
yèlái xiāng sàn chū mírén qīngxiāng
yèlái xiāng hánbāo dài fàng xiàng mèng yībān mí yàng
yèlái xiāng yè lǐ qiāoqiāo zhànfàng
yèlái xiāng sàn chū mírén qīngxiāng
yèlái xiāng hánbāo dài fàng xiàng mèng yībān mí yàng

wǒ ài zhè yèsè mángmáng yě ài zhè yèyīng gēchàng
huíyì xiàng mèng yīchǎng
wěnzhe yèlái xiāng
wǒ ài zhè yèsè mángmáng yě ài zhè yèyīng gēchàng
huíyì xiàng mèng yīchǎng
wěnzhe yèlái xiāng
yèlái xiāng
yèlái xiāng
yèlái xiāng


Αρχικοί στίχοι: Li Jinguang
Λέξεις Rap: GaWeed
Μεταγραφές: Linda

Τουμπερόζα Τουμπερόζα Τραγουδώ για σένα
Τουμπερόζα Τουμπερόζα έχω σκεφτεί
Τουμπερόζα Τουμπερόζα Τραγουδώ για σένα αχ
Ότι δροσερό νότιοι άνεμοι που κλαίει αηδόνι τραγουδούν
Λουλούδια επόμενο μήνα είναι μόνο ονειρεύεται ότι νυχτολούλουδου
Αποκαλύψτε το άρωμα
Λατρεύω αυτό το βράδυ απέραντη αγάπη αυτό το τραγούδι αηδόνι
Αυτή η αγάπη των λουλουδιών όνειρο αγκαλιάσει νυχτολούλουδου
Τουμπερόζα φίλησε
Λατρεύω αυτό το βράδυ απέραντη αγάπη αυτό το τραγούδι αηδόνι
Μνήμες σαν ένα όνειρο
Τουμπερόζα φίλησε
Λατρεύω αυτό το βράδυ απέραντη αγάπη αυτό το τραγούδι αηδόνι
Μνήμες σαν ένα όνειρο
Τουμπερόζα φίλησε

Ο ήλιος είχε πιει άνθρωποι που κοιμούνται αργά το βράδυ τα αστέρια στον ουρανό διάστικτη
Meteor βραχύβια φωτεινό φως του φεγγαριού αγκαλιάσει ομιχλώδη
ομορφιά Γεια σου Diva δελεαστική ήδη Φλώρος τραγουδά
Απόψε γαλήνη μοναχικό βράδυ ναρκώδης
Τουμπερόζα νύχτα ήσυχα ανθοφορία
Τουμπερόζα ρίξει γοητευτικό άρωμα
Τουμπερόζα οφθαλμός σαν ένα όνειρο αινιγματική
Τουμπερόζα νύχτα ήσυχα ανθοφορία
Τουμπερόζα ρίξει γοητευτικό άρωμα
Τουμπερόζα οφθαλμός σαν ένα όνειρο αινιγματική

Λατρεύω αυτό το βράδυ απέραντη αγάπη αυτό το τραγούδι αηδόνι
Μνήμες σαν ένα όνειρο
Τουμπερόζα φίλησε
Λατρεύω αυτό το βράδυ απέραντη αγάπη αυτό το τραγούδι αηδόνι
Μνήμες σαν ένα όνειρο
Τουμπερόζα φίλησε
Τουμπερόζα
Τουμπερόζα
Τουμπερόζα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου