d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : 10/30/14

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Ανώνυμη άνεση Cyndi Wang 匿名的安慰 nì míng de ān wèi



王心凌 Cyndi Wang 匿名的安慰 nì míng de ān wèi 官方HD MV

Όμορφη 美麗 ( měi lì )



Dawen 王大文 - 美麗 "Όμορφη" "Beautiful" (Official MV)

Να μην είμαστε φίλοι μετά από τον χωρισμό 分手後不要做朋友



梁文音 分手後不要做朋友 歌詞版 MV
Déjà Vu--回到愛以前--Ending Song--分手後不要做朋友-- 梁文音

Η αγάπη είναι πραγματικά πολύ σκληρή 愛其實很殘忍


梁文音Wen Yin Η αγάπη είναι πραγματικά πολύ σκληρή [愛其實很殘忍] 官方完整MV