d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : Jolin Tsai
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Jolin Tsai. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Jolin Tsai. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Αγαπώ, αγκαλιάζω Jolin Tsai Zì ài zì shòu 自愛自受 蔡依林


蔡依林 Jolin Tsai - 自愛自受 Zì ài zì shòu I Love, I Embrace (華納official 高畫質HD官方完整版MV)

Περίπατος Ποιητών Wandering Poet Jolin Tsai 蔡依林 詩人漫步


Càiyīlín shīrén mànbù 蔡依林 Jolin Tsai -詩人漫步Wandering Poet (華納official 高畫質HD官方完整版MV)

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Εγώ I Jolin Tsai - 我 蔡依林


蔡依林 Jolin Tsai
我 wǒ I Εγώ
(華納official 高畫質HD官方完整版MV)

Μέδουσα - Medusa Jolin Tsai - měi dù shā 美杜莎 蔡依林


蔡依林 cài yī lín Jolin Tsai
美杜莎 měi dù shā Medusa
(華納official 高畫質HD官方完整版MV)

Gentlewomen Jolin Tsai - dì èr xìng 第二性 蔡依林


蔡依林 Jolin Tsai
第二性 dì èr xìng Gentlewomen
(華納official 高畫質HD官方完整版MV)

Lip Reading Jolin Tsai - 蔡依林 唇語 chún yǔ


蔡依林 Jolin Tsai
唇語 chún yǔ Lip Reading
(華納official 高畫質HD官方完整版MV)

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

I'm Not Yours Feat. Jolin Tsai NAMIE AMURO official MV 安室奈美惠 蔡依林


蔡依林 Jolin Tsai - I'm Not Yours Feat. 安室奈美惠 NAMIE AMURO (華納official 高畫質HD官方完整版MV)
STARRING: JOLIN TSAI 蔡依林 NAMIE AMURO 安室奈美惠
DIRECTOR:MUH CHEN 陳奕仁
ASSISTANT DIRECTOR:SHOWY 林修毅
PRODUCER:OLAN HUANG 黃黑輪
PUBLISHED BY WARNER MUSIC TAIWAN LTD. 華納國際音樂股份有限公司
ALBUM MARKETING & CREATIVE DIRECTOR & COPYWRITER & IMAGE ART DIRECTOR:JIMMY CHOU 周啟民
ARTIST MANAGEMENT:
ETERNAL MUSIC PRODUCTION CO., LTD. 凌時差音樂製作有限公司
ARTIST MANAGER:TOM WANG 王永良
ASSISTANT ARTIST MANAGER: RAIN HSU許嘉倩
MANAGER ASSISTANT: JUNG LIN林庭蓉
ARTIST ASSISTANT: BABAO TSAI蔡函沅

NAMIE TEAM:
A&R:DIMENSION POINT
MAKEUP: SATOMI KURIHARA (AIR NOTES)
COSTUME: AKIRA NODA (IRIS)

BGM & SFX:
溫子捷 WEN TZU CHIEH
陳玠融 STEVI CHEN

CHOREOGRAPHER:
DANIELLE FREDERICA POLANCO

STYLISTS & COSTUME:JOLIN TEAM
HAIR STYLIST : JOHNNY HO (HC HAIR CULTURE)
MAKEUP STYLIST : LYNN CHIEN簡淑玲
STYLIST CONSULTANT: THOMAS CHAN
COSTUME: THOMAS CHAN/ HABO OFFICE哈柏事務所

PRODUCTION DEPT.
PRODUCTION HOUSE : GRASS JELLY STUDIO 仙草影像

ART DEPT.
GEE DESIGN STUDIO : 雞設士工作室

DESIGN & ANIMATION DEPT.
GRASS JELLY STUDIO 仙草影像 / MOON SHINE 夢想動畫
SPECIAL THANKS:
霧峰林家古蹟 宮保第 大花廳 . 林本堂股份有限公司
總經理 林俊明 DEREK LIN / 營運長 陳思齊 SIMON CHEN

這一鍋 皇室秘藏鍋物 廚藝總監 趙偉鈞 BARRY CHAO / 鍾靜如 JHONG KATHY

SHIATZY CHEN 夏姿陳
MICHAEL CHANG 張家齊
VERSACE
CH WEDDING
VISION FACTORY

COPYRIGHT©ETERNAL MUSIC PRODUCTION CO., LTD. 凌時差音樂製作有限公司

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Let's Desire Together Jolin Tsai MV

蔡依林 Jolin Tsai - 渴望就一块 Let's Desire Together MV (Pepsi China) - English/French subs

Journey Jolin Tsai official MV

蔡依林 Jolin Tsai -施華洛世奇時尚音樂之旅主題曲 旅程 Journey 華納official 高畫質HD官方完整版MV

Dr. Jolin Jolin Tsai official MV

蔡依林 Jolin Tsai - Dr. Jolin (華納official 高畫質HD官方完整版MV

Fantasy mí huàn 迷幻 Jolin Tsai MV

蔡依林 Jolin Tsai - 迷幻 mí huàn Fantasy 高畫質HD完整版MV


You are originally named as happiness, a natural character
nĭ bĕn lái jiù míng wéi kuài lè zì rán de jué sè
你 本 來 就 名 為 快 樂 自 然 的 角 色
You should take a good look at yourself and realise you are hard to come by
nĭ yīng gāi kàn qīng chŭ zì jĭ duō me dì nán dé
你 應 該 看 清 楚 自 己 多 麼 地 難 得
If love is fake, it will eventually fade in colour
ài ruò xū jiă zhōng jiāng tuì sè
愛 若 虛 假 終 將 褪 色
You are the intersection between rain and shine, the most beautiful colour
nĭ shì yáng guāng hé yŭ jiāo jiè zuì mĕi dí yán sè
你 是 陽 光 和 雨 交 界 最 美 的 顏 色
You shouldn’t be ruthlessly target by those ignorant glares
nĭ bù gāi bèi méng dŏng yăn shén wú qíng dì săo shè
你 不 該 被 懞 懂 眼 神 無 情 地 掃 射
If love is real, what’s there not to be
ài ruò zhēn shí yŏu hé bù kĕ
愛 若 真 實 有 何 不 可
Colourful, the world is colourful because of you Extraordinary
mí huàn shì jiè dōu yīn nĭ mí huàn bù píng fán
迷 幻 世 界 都 因 你 迷 幻 不 平 凡
Turning, the world is turning for you Never lonely
xuán zhuăn shì jiè dōu wéi nĭ xuán zhuăn bù gū dān
旋 轉 世 界 都 為 你 旋 轉 不 孤 單
You are my fantasy, you are my admiration
nĭ shì wŏ de mí huàn nĭ shì wŏ de jīng tàn
你 是 我 的 迷 幻 你 是 我 的 驚 嘆
A delicate perception, a bold sexiness
xì zhì de găn xìng dà dăn de xìng găn
細 緻 的 感 性 大 膽 的 性 感 You are my fantasy, you are my gorgeous
nĭ shì wŏ de mí huàn nĭ shì wŏ de xuàn làn
你 是 我 的 迷 幻 你 是 我 的 絢 爛
Exquisite feelings, big chunk of emotions
xì nì de găn qíng dà kuài de qíng găn
細 膩 的 感 情 大 塊 的 情 感
And you have proven that this is the natural flow of life
ér nĭ zhèng míng le zhè shì shēng mìng liú dòng de bĕn sè
而 你 證 明 了 這 是 生 命 流 動 的 本 色
And you have proven the true face of compassion for many lives
ér nĭ zhèng míng le xŭ duō shēng mìng zhēn yŭ jiă de
而 你 證 明 了 許 多 生 命 真 與 假 的 冷 熱
How I love you, believing you canv wŏ duō ài nĭ xiāng xìn nĭ néng
我 多 愛 你 相 信 你 能
You make me really see a special colour
nĭ ràng wŏ qù zhēn de kàn jiàn tè bié de yán sè
你 讓 我 去 真 的 看 見 特 別 的 顏 色
Now you ought to believe in yourself
xiàn zài nĭ gāi xiāng xìn zì jĭ
現 在 你 該 相 信 自 己
Colourful, the world is colourful because of you Extraordinary
mí huàn shì jiè dōu yīn nĭ mí huàn bù píng fán
迷 幻 世 界 都 因 你 迷 幻 不 平 凡
Turning, the world is turning for you Never lonely
xuán zhuăn shì jiè dōu wéi nĭ xuán zhuăn bù gū dān
旋 轉 世 界 都 為 你 旋 轉 不 孤 單
You are my fantasy, you are my admiration
nĭ shì wŏ de mí huàn nĭ shì wŏ de jīng tàn
你 是 我 的 迷 幻 你 是 我 的 驚 嘆
A delicate perception, a bold sexiness
xì zhì de găn xìng dà dăn de xìng găn
細 緻 的 感 性 大 膽 的 性 感
You are my fantasy, you are my gorgeous
nĭ shì wŏ de mí huàn nĭ shì wŏ de xuàn làn
你 是 我 的 迷 幻 你 是 我 的 絢 爛
Exquisite feelings, big chunk of emotions
xì nì de găn qíng dà kuài de qíng găn
細 膩 的 感 情 大 塊 的 情 感
Love, how easy is it How difficult is it
ài shuì jiăn dān duō jiăn dān shuì kùn nan duō kùn nan
愛 說 簡 單 多 簡 單 說 困 難 多 困 難
You understand
nĭ míng bai
你 明 白
Colourful, the world is colourful because of you Extraordinary
mí huàn shì jiè dōu yīn nĭ mí huàn bù píng fán
迷 幻 世 界 都 因 你 迷 幻 不 平 凡
Turning, the world is turning for you Never lonely
xuán zhuăn shì jiè dōu wéi nĭ xuán zhuăn bù gū dān
旋 轉 世 界 都 為 你 旋 轉 不 孤 單
You are my fantasy, you are my admiration
nĭ shì wŏ de mí huàn nĭ shì wŏ de jīng tàn
你 是 我 的 迷 幻 你 是 我 的 驚 嘆
A delicate perception, a bold sexiness
xì zhì de găn xìng dà dăn de xìng găn
細 緻 的 感 性 大 膽 的 性 感
You are my fantasy, you are my gorgeous
nĭ shì wŏ de mí huàn nĭ shì wŏ de xuàn làn
你 是 我 的 迷 幻 你 是 我 的 絢 爛
Exquisite feelings, big chunk of emotions
xì nì de găn qíng dà kuài de qíng găn
細 膩 的 感 情 大 塊 的 情 感
You are my fantasy, you are my admiration
nĭ shì wŏ de mí huàn nĭ shì wŏ de jīng tàn
你 是 我 的 迷 幻 你 是 我 的 驚 嘆
A delicate perception, a bold sexiness
xì zhì de găn xìng dà dăn de xìng găn
細 緻 的 感 性 大 膽 的 性 感
You are my fantasy, you are my gorgeous
nĭ shì wŏ de mí huàn nĭ shì wŏ de xuàn làn
你 是 我 的 迷 幻 你 是 我 的 絢 爛
Exquisite feelings, big chunk of emotions
xì nì de găn qíng dà kuài de qíng găn
細 膩 的 感 情 大 塊 的 情 感
It’s a fantasy because of you
wéi nĭ mí huàn
為 你 迷 幻
English translator
carrotie.blogspot.sg

Wandering Poet Jolin Tsai official MV

蔡依林 Jolin Tsai -詩人漫步 Wandering Poet (華納official 高畫質HD官方完整版MV
Beast Jolin Tsai official MV

蔡依林 Jolin Tsai - Beast (華納official 高畫質HD官方完整版MV

Phony Queen Jolin Tsai official MV

蔡依林 Jolin Tsai - 電話皇后 Phony Queen (唯舞獨尊DX Online 電玩主題曲 華納official 高畫質HD官方完整版MV

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

The Great Artist Jolin Tsai MV


蔡依林 Jolin Tsai - 大藝術家The Great Artist MV

PLAY Jolin Tsai MV - Lyrics Video

PLAY Jolin Tsai MV

蔡依林 Jolin Tsai - PLAY wŏ pēi 我呸 歌詞版 gē cí băn Lyrics Video

Μωσαϊκό Mosaic mă sài kè 馬賽克 cài yī lín Jolin Tsai

Μωσαϊκό 蔡依林 Jolin Tsai - 馬賽克 mă sài kè Mosaic