d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : 01/02/16

Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

Πέτα μαζί μου Fly with me Landy Wen

Firefox Greek


CT Airlink's Newark Airport Limo Service is the best, Cheapest and affordable way to go from Newark Airport to Connecticut, Westchester, White Plains and Hartford. CT Airlink use Sedans, SUVs, Luxury Vans, Mini Coaches to transport the peoples for Limo Service CT to Newark Airport in New Jersey. Allow us to assist you getting with total ease and comfort with our Newark Airport Car Service for the entire duration of you Stay in Stamford, Greenwich, Danbury, Southbury, Newtown, Ridgefield, Weston, Wilton, Norwalk & Westport CT.

温嵐 Wēn lán
Landy Wen- Fly with me - Πέτα μαζί μου
(三立偶像劇【莫非,這就是愛情】片頭曲)官方版
Sanli είδωλο δράμα [Θα μπορούσε να είναι, αυτό είναι το τραγούδι αγάπης])
 Official MVWēn lán
Fly with me& diànshì yuánshēngdài - mòfēi, zhè jiùshì àiqíng
wèi mìngmíng de yì

wēn lán - Fly With Me

jízhuó chūmén yàoshi què piānpiān zhǎo bù dào
xiǎng yào de què zǒng zài zìjǐ yǎnqián SOLD OUT
shēnhūxī tiào jìn bùshì gùyì de quāntào

guà diào diànhuà hái juànliànzhe nǐ de wéixiào
zhè chéngshì de àiqíng cónglái bu gòu rènào
cuō rè shǒuxīn zhècì wǒ juédìng
wǒ quèdìng
zhǐ xiǎng ràng nǐ zhīdào
JUST FLY FLY WITH ME
ALWAYS BE MY BABY
mòfēi zhè jiùshì mìngzhòng zhùdìng yuè lái yuè kàojìn
JUST FLY AWAY WITH ME

yǒu shí pànnì yěshì yīzhǒng zhèng xiàng sīkǎo
jiǎng dàolǐ bùrú chī yī pán měiwèi jiāyáo
hé nǐ yuēdìng wèizhī de mìngyùn
wǒ quèdìng
wúlùn shìfǒu měihǎo
JUST FLY FLY WITH ME
ALWAYS BE MY BABY
mòfēi zhè jiùshì mìngzhòng zhùdìng yuè lái yuè kàojìn
JUST FLY AWAY WITH ME

wéi kāixīn duōliú yīdiǎn xīn
gūdān bù zài wéinán zìjǐ
zhǐyào yīqǐ
wǒmen yīqǐ

JUST FLY FLY WITH ME
ALWAYS BE MY BABY
mòfēi zhè jiùshì mìngzhòng zhùdìng yuè lái yuè kàojìn
JUST FLY AWAY WITH ME
jiùshì yào nǐ zhīdào
JUST FLY FLY WITH ME
ALWAYS BE MY BABY
mòfēi zhè jiùshì mìngzhòng zhùdìng wǒmen zài yīqǐ
JUST FLY AWAY WITH MEΠέταξε Μαζί μου - Λαντι Γουεν
♫ Βγαίνω βιαστικά από την πόρτα, 
αλλά δεν βρίσκω τα κλειδιά ♫
♫ Ό,τι θέλω να αγοράσω, 
έχει πάντα πουληθεί ♫
♫ Παίρνω βαθιά ανάσα και 
ορμάω σε μια ακούσια παγίδα ♫
♫ Κλείνω το τηλέφωνο αλλά 
ακόμη σκέφτομαι το χαμόγελο σου ♫
♫ Η αγάπη σε αυτή την πόλη δεν 
σε συναρπάζει ποτέ αρκετά ♫
♫ Τρίβω τα χέρια μου για να ζεσταθούν. 
Αυτή τη φορά το αποφάσισα, είμαι σίγουρη ♫
♫ Θέλω μόνο εσύ να το ξέρεις ♫
♫ Απλά πέταξε, πέταξε μαζί μου ♫
♫ Μείνε για πάντα το μωρό μου ♫
♫ Ίσως αυτό είναι πεπρωμένο, 
που μας φέρνει πιο κοντά μαζί ♫
♫ Απλά πέταξε μακριά μαζί μου. 
 Θέλω μόνο εσύ να το ξέρεις ♫
♫ Απλά πέταξε, πέταξε μαζί μου ♫
♫ Μείνε για πάντα το μωρό μου ♫
♫ Ίσως είναι πεπρωμένο, 
 ας μείνουμε μαζί ♫
♫ Απλά πέταξε μακριά μαζί μου ♫
Fly with me - Landy Wen
♫ Rushing out the door but cannot find the keys ♫
♫ Whatever I want to buy, it's always sold out ♫
♫ Take a deep breath and jump into an unintentional trap ♫
♫ Hung up the phone but still thinking of your smile ♫
♫ Love in this city is never exciting enough ♫
♫ Rubbing my hands to create warmth. This time I decided, I'm sure ♫
♫ Only want to let you know ♫
♫ Just fly, fly with me ♫
♫ Always be my baby ♫
♫ Perhaps this is destiny, growing closer together ♫
♫ Just fly away with me. Just want you to know ♫
♫ Just fly, fly with me ♫
♫ Always be my baby ♫
♫ Perhaps this is destiny, let's be together ♫
♫ Just fly away with me ♫"Vola con me" - di Landy Wen
♫ Corro fuori di casa ma non
 riesco a trovare le chiavi della porta. ♫
♫Ogni volta che voglio comprare qualcosa, 
è sempre tutto esaurito ♫
♫ Prendo un respiro profondo e salto non 
intenzionalmente dentro una trappola. ♫
♫ Riaggancio il telefono ma penso ancora al tuo sorriso. ♫
♫ Amare in questa città non è 
mai abbastanza eccitante ♫
 ♫ Strofinare le mani per creare calore. 
Questa volta ho deciso, io sono sicura che ♫
 ♫ voglio solo farti sapere... ♫
♫ che puoi volare, vola con me ♫
♫ per sempre sarai il mio piccolo ♫
 ♫ Forse questo è il destino, che 
cresce e si avvicina stando insieme ♫
 ♫ Basta che voli via con me. 
Voglio solo che tu sappia ♫
♫ che puoi volare, vola con me ♫
♫ per sempre sarai il mio piccolo ♫
 ♫ Forse questo è il destino,
 stiamo insieme ♫
♫ Solo vola sempre con me ♫


溫嵐
Fly with me & 電視原聲帶 - 莫非,這就是愛情
未命名的翼

溫嵐 - Fly With Me

急著出門鑰匙卻偏偏找不到
想要的卻總在自己眼前SOLD OUT
深呼吸跳進不是故意的圈套

掛掉電話還眷戀著你的微笑
這城市的愛情從來不夠熱鬧
搓熱手心這次我決定
我確定
只想讓你知道
JUST FLY FLY WITH ME
ALWAYS BE MY BABY
莫非這就是命中註定 越來越靠近
JUST FLY AWAY WITH ME

有時叛逆也是一種正向思考
講道理不如吃一盤美味佳餚
和你約定未知的命運
我確定
無論是否美好
JUST FLY FLY WITH ME
ALWAYS BE MY BABY
莫非這就是命中註定 越來越靠近
JUST FLY AWAY WITH ME

為開心多留一點心
孤單不再為難自己
只要一起
我們一起

JUST FLY FLY WITH ME
ALWAYS BE MY BABY
莫非這就是命中註定 越來越靠近
JUST FLY AWAY WITH ME
就是要你知道
JUST FLY FLY WITH ME
ALWAYS BE MY BABY
莫非這就是命中註定 我們在一起
JUST FLY AWAY WITH ME