d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : Aaron Yan
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Aaron Yan. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Aaron Yan. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Δεν είμαι εγώ That's Not Me Aaron Yan - zhè bu shì wǒ 這不是我 炎亞綸


炎亞綸 Aaron Yan
zhè bu shì wǒ 這不是我 Δεν είμαι εγώ That's Not Me
片花版MV (三立都會偶像劇「愛上兩個我」片尾曲)

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Unstoppable Sun MV Aaron Yan - Just You - 就是要你愛上我 Jiù shì yào nǐ ài shàng wǒUnstoppable Sun MV Aaron Yan
擋不住的太陽 炎亞綸

封鎖那些 飄雪的回憶
迴避是用來 保護自己
當堅強變無情 再變距離
我的眼淚和微笑 同時結冰

再也不信 甜美的愛情
痛才解釋了 愛的宿命
妳的浪漫熱情 傻到不行
但卻拉我走上了 奇妙旅行

擋不住的太陽 不管我抵抗
灑在我胸口最暗的地方
逼我把陰影都釋放
慢慢把心解凍之後 變得 滾燙

擋不住的太陽 溫暖我眼光
學會溫柔和理解的 原諒
推倒我灰色的圍牆
你的彩色讓我晴朗 又能 夢想

打開一個誤解像開一扇窗
讓你看見 我最本來的摸樣
表面剛強 心裡迷惘
渴望誰懂我的冷酷等於害怕

Fēng suǒ nà xiē piāo xuě de huí yì
Huí bì shì yòng lái bǎo hù zì jǐ
Dāng jiān qiáng biàn wú qíng zài biàn jù lí
Wǒ de yǎn lèi hé wéi xiào tóng shí jié bīng

Zài yě bù xìn tiánměi de ài qíng
Tòng cái jiě shì le ài de sù mìng
Nǎi de làng màn rè qíng shǎ dào bùxíng
Dàn què lā wǒ zǒu shàng le qí miào lǚ xíng

Dǎng bù zhù de tài yáng bù guǎn wǒ dǐ kàng
Sǎ zài wǒ xiōng kǒu zuì àn dì dì fāng
Bī wǒ bǎ yīn yǐng dū shì fàng
Màn man bǎ xīn jiědòng zhī hòu biàn de gǔn tàng

Dǎng bù zhù de tài yáng wēn nuǎn wǒ yǎn guāng
Xué huì wēn róu hé lǐ jiě de yuán liàng
Tuī dǎo wǒ huī sè de wéi qiáng
Nǐ de cǎi sè ràng wǒ qíng lǎng yòu néng mèng xiǎng

Dǎkāi yī gè wù jiě xiàng kāi yī shàn chuāng
Ràng nǐ kàn jiàn wǒ zuì běn lái de mō yàng
Biǎo miàn gāng qiáng xīn lǐ mí wǎng
Kě wàng shuí dǒng wǒ de lěng kù děng yú hài pà


Locking in those snowy memories
Evading is used as a self-protection
When strength becomes heartlessness, and then becomes distance,
My tears and my smiles start to be frozen simultaneously

No longer believing in sweet love,
As pain is the explanation for the fate of love.
Her romantic passion is absurd
but it still managed to pull me into a mysterious trip

The unstoppable sun, though I am unable to fight back,
Shines on the darkest part of my chest,
Forcing me to only be able to release all the dark shadows of mine,
After slowly defrosting my heart, I slowly became red hot

The unstoppable sun, warmed my eyes
Learning gentleness, understanding, and forgiveness,
Overthrowing my grey fences
Your colours restored my sunny days, and allowed me to dream again

Opening up a misunderstanding is similar to opening a window
Showing you my true self
Strong outside, perplexed inside
Yearning for someone to understand that my coldhearted appearance is actually my fears.