d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : 12/15/14

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Αυτός δεν μ 'αγαπάει Karen Mok He does not love me - Ta Bu Ai Wo - 他不愛我 KaraokeΑυτός δεν μ 'αγαπάει

Karen Mok - Ta Bu Ai Wo

Karaoke (Romanized/Pinyin Lyrics)

莫文蔚 mò wén wèi - 他不愛我 tā bù ài wŏ


他不愛我
tā bù ài wǒ
He does not love me
Αυτός δεν μ 'αγαπάει

牽手的時候太冷清
qiān shǒu de shí hòu tài lěng qīng
When we hold hands, he shows a lack of passion.

擁抱的時候不夠靠近
yōng bào de shí hòu bú gòu kào jìn
When we cuddle, he stays not close enough.

哦 他不愛我
tā bù ài wǒ
Oh.. He does not love me.
Αυτός δεν μ 'αγαπάει

說話的時候不認真
shuō huà de shí hòu bù rèn zhēn
When we talk, he's absent-minded or he doesn't pay attention.

沉默的時候又太用心
chén mò de shí hòu yòu tài yòng xīn
When we don't talk, he immerses himself in silence.

我知道他不愛我
wǒ zhī dào tā bù ài wǒ
I know He does not love me.

他的眼神說出他的心
tā de yǎn shén shuō chū tā de xīn
The expression in his eyes speaks his mind.

我看透了他的心
wǒ kàn tòu le tā de xīn
I understand clearly, in his heart

還有別人逗留的背影
hái yǒu bié rén dòu liú de bèi yǐng
That he still has something for someone else.

他的回憶清除得不夠乾淨
tā de huí yì qīng chú de bú gòu gān jìng
His memory (with her) hasn't been removed thoroughly.

我看到了他的心
wǒ kàn dào le tā de xīn
All I see, in his heart
演的全是他和她的電影
(yǎn de quán shì tā hé tā de diàn yǐng
Is a movie about him and her.

他不愛我
tā bù ài wǒ
He does not love me.
Α:υτός δεν μ 'αγαπάει

盡管如此
jǐn guǎn rú cǐ
Still

他還是贏走了我的心
tā hái shi yíng zǒu le wǒ de xīn
he has won my heart.

Chillout Wonderful Taiwan Colorfull HD video mix


Chillout Wonderful Taiwan Colorfull HD video mix