d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : 07/27/15

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Χωρίς λόγο No Reason By2 沒理由 MV


By2【沒理由 No Reason】官方完整版 MV


Méi lǐyóu

zuòcí:Dr.M0on/ zhāng chàng/ tángguānyuán/ Miko/ Yumi
zuòqǔ:Charlie Mason/ Alex Geringas/ ARIS, BUELENT/ KLIMPEL, BERND

cóngqián cóngqián jiù yǒu wényì fùxīng
liàn'ài shìfǒu biànchéng zuìzǎo de wénmíng
zhū lì yè de gùshì liúchuán zhìjīn
dōu shénme niándàile hái shuǎ shà zhèngjīng

gǎn bù gǎn huài huài huài Give it a try try try
nǐ shēntǐ de yǔyán zài ànshì shénme
jiézòu biàn kuài kuài kuàibié tíng xiàláiláilái
ràng hūxī bōnòng nǐ xīnzhōng de lièhuǒ

yīnwèi ài méi lǐyóu méi lǐyóu
ài jiù ài méi lǐyóu méi lǐyóu
gǎn ài jiùshì měilì ō měilì ō
Feels Good Good Good

zhànfàng nǐ de mèilì ō mèilì ō
shuí zài nà zhuāng méi lì ō méi lì ō
yònglì qù ài méi lǐyóu méi lǐyóu
So True True True

luómì'ōu zhù yīng tái zěn huì yǒu xì
hámá ài shàng tiān'é zhè cái jiào xīqí
yòng nǎge rǎnsètǐ wèn dáwèn xī
tán gè liàn'ài gàn ma nàme duō wèntí

gǎn bù gǎn huài huài huài Give it a try try try
nǐ shēntǐ de yǔyán zài ànshì shénme
jiézòu biàn kuài kuài kuài bié tíng xiàlái lái lái
ràng hūxī bōnòng nǐ xīnzhōng de lièhuǒ

yīnwèi ài méi lǐyóu méi lǐyóu
ài jiù ài méi lǐyóu méi lǐyóu
gǎn ài jiùshì měilì ō měilì ō
Feels Good Good Good

zhànfàng nǐ de mèilì ō mèilì ō
shuí zài nà zhuāng méi lì ō méi lì ō
yònglì qù ài méi lǐyóu méi lǐyóu
So True True True

ài bié yòng shíjiān qù děngdài
shuō shénme hǎikūshílàn
xiànzài shì By2 shídài kuài

yīnwèi ài méi lǐyóu méi lǐyóu
ài jiù ài méi lǐyóu méi lǐyóu
gǎn ài jiùshì měilì ō měilì ō
Feels Good Good Good

zhànfàng nǐ de mèilì ō mèilì ō
shuí zài nà zhuāng méi lì ō méi lì ō
yònglì qù ài méi lǐyóu méi lǐyóu
So True True True沒理由

作詞:Dr.M0on / 張暢 / 唐冠元 / Miko / Yumi
作曲:Charlie Mason / Alex Geringas / ARIS, BUELENT / KLIMPEL, BERND

從前從前就有 文藝復興
戀愛是否變成 最早的文明
茱麗葉的故事 流傳至今
都什麼年代了 還耍啥正經

敢不敢壞壞壞 Give it a try try try
你身體的語言在暗示什麼
節奏變快快快 別停下來來來
讓呼吸撥弄你心中的烈火

因為愛 沒理由 沒理由
愛就愛 沒理由 沒理由
敢愛就是 美麗喔 美麗喔
Feels Good Good Good

綻放你的 魅力喔 魅力喔
誰在那裝 沒力喔 沒力喔
用力去愛 沒理由 沒理由
So True True True

羅密歐祝英台 怎會有戲
蛤蟆愛上天鵝 這才叫稀奇
用哪個染色體 問達文西
談個戀愛幹嘛 那麼多問題

敢不敢壞壞壞 Give it a try try try
你身體的語言在暗示什麼
節奏變快快快 別停下來來來
讓呼吸撥弄你心中的烈火
因為愛 沒理由 沒理由
愛就愛 沒理由 沒理由
敢愛就是 美麗喔 美麗喔
Feels Good Good Good

綻放你的 魅力喔 魅力喔
誰在那裝 沒力喔 沒力喔
用力去愛 沒理由 沒理由
So True True True

愛 別用時間去等待
說什麼海枯石爛
現在是 By2 時代 快

因為愛 沒理由 沒理由
愛就愛 沒理由 沒理由
敢愛就是 美麗喔 美麗喔
Feels Good Good Good

綻放你的 魅力喔 魅力喔
誰在那裝 沒力喔 沒力喔
用力去愛 沒理由 沒理由
So True True True


Μια φορά κι έναν καιρό εκεί Αναγέννησης
Είτε για να γίνει ο παλαιότερος πολιτισμός της αγάπης
Ιστορία εξάπλωση της Ιουλιέτας μέχρι στιγμής
Ποια είναι η ηλικία παίζει ακόμα ποιο σοβαρές

Τολμήστε άσχημη κακό Δοκιμάστε να προσπαθήσουμε να δοκιμάσετε
Ποια είναι η γλώσσα του σώματος σας προτείνει
Μην σταματήσετε γρήγορα με γρήγορο ρυθμό αλλαγής Ελάτε
Ας η φωτιά στην καρδιά σας να αναπνεύσει βιολί

Επειδή η αγάπη δεν είναι λόγος κανένας λόγος
Η αγάπη είναι η αγάπη κανένας λόγος δεν υπάρχει λόγος
Ganai είναι όμορφα όμορφα ω ω
Αισθάνεται Καλή Καλή Καλή

Γοητεία γοητεία άνθιση σας ω ω
Ποιος εγκατασταθεί που δεν ισχύει δεν ισχύει ω ω
Δύσκολο να αγαπήσει κανέναν λόγο δεν υπάρχει λόγος
Έτσι True True True

Πώς μπορεί να μου Romeo Lovers
Αυτό είναι πραγματικά ένα περίεργο βάτραχος έπεσε στην αγάπη με τον κύκνο
Q χρωμοσώματος με τις οποίες το πρόγραμμα Leonardo da Vinci
Συζήτηση για την αγάπη Γιατί τόσα πολλά προβλήματα

Τολμήστε άσχημη κακό Δοκιμάστε να προσπαθήσουμε να δοκιμάσετε
Ποια είναι η γλώσσα του σώματος σας προτείνει
Μην σταματήσετε γρήγορα με γρήγορο ρυθμό αλλαγής Ελάτε
Ας η φωτιά στην καρδιά σας να αναπνεύσει βιολί

Επειδή η αγάπη δεν είναι λόγος κανένας λόγος
Η αγάπη είναι η αγάπη κανένας λόγος δεν υπάρχει λόγος
Ganai είναι όμορφα όμορφα ω ω
Αισθάνεται Καλή Καλή Καλή

Γοητεία γοητεία άνθιση σας ω ω
Ποιος εγκατασταθεί που δεν ισχύει δεν ισχύει ω ω
Δύσκολο να αγαπήσει κανέναν λόγο δεν υπάρχει λόγος
Έτσι True True True

Μην χρησιμοποιείτε το χρόνο να περιμένει για την αγάπη
Πες ό, τι Haikushilan
Τώρα είναι η εποχή των γρήγορων By2

Επειδή η αγάπη δεν είναι λόγος κανένας λόγος
Η αγάπη είναι η αγάπη κανένας λόγος δεν υπάρχει λόγος
Ganai είναι όμορφα όμορφα ω ω
Αισθάνεται Καλή Καλή Καλή

Γοητεία γοητεία άνθιση σας ω ω
Ποιος εγκατασταθεί που δεν ισχύει δεν ισχύει ω ω
Δύσκολο να αγαπήσει κανέναν λόγο δεν υπάρχει λόγος
Έτσι True True True