d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : 03/24/15

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

I'm Still Missing You - Bii wǒ hái xiǎng niàn nǐ - bì shū jìn 我還想念你 畢書盡


畢書盡 Bii -
我還想念你 wǒ hái xiǎng niàn nǐ
I'm Still Missing You (官方版MV)
偶像劇「聽見幸福」片頭曲

我還想念你
詞:天才
曲:畢書盡、天才

如果 如果 你是一片風景
然後 然後 我這麼的愛你
被當作 路過的感情

不對 不對 我不會太著迷v 笨蛋 笨蛋 我是在騙自己
把回憶 備份太多餘

太感人的舊電影 太悲傷的壞天氣
我明明想忘記 全世界卻都在提醒

我還想念你 像呼吸一樣 簡單的事情
活著不能沒有你 我需要你的空氣

我還想念你 像呼吸一樣 困難的水裡
擁抱不住的身影 隨時間沈沒
一點一滴隱形 我還想念你 (還想念你)

想念你 簡單的事情
活著不能沒有你 你就是我的空氣

想念你 我還想念你
擁抱不住的身影 隨時間沈沒
一點一滴隱形 我還想念你

Wǒ hái xiǎngniàn nǐ
cí: Tiāncái
qū: Bì shū jǐn, tiāncái

rúguǒ rúguǒ nǐ shì yīpiàn fēngjǐng
ránhòu ránhòu wǒ zhème de ài nǐ
bèi dàng zuò lùguò de gǎnqíng
bùduì bùduì wǒ bù huì tài zháomí
bèndàn bèndàn wǒ shì zài piàn zìjǐ
bǎ huíyì bèifèn tài duōyú
tài gǎnrén de jiù diànyǐng tài bēishāng de huài tiānqì
wǒ míngmíng xiǎng wàngjì quán shìjiè què dōu zài tíxǐng
wǒ hái xiǎngniàn nǐ xiàng hūxī yīyàng jiǎndān de shìqíng
huózhe bùnéng méiyǒu nǐ wǒ xūyào nǐ de kōngqì
wǒ hái xiǎngniàn nǐ xiàng hūxī yīyàng kùnnán de shuǐ lǐ
yǒngbào bù zhù de shēnyǐng suí shíjiān chénmò
yī diǎn yī dī yǐnxíng wǒ hái xiǎngniàn nǐ (hái xiǎngniàn nǐ)
xiǎngniàn nǐ jiǎndān de shìqíng
huózhe bùnéng méiyǒu nǐ nǐ jiùshì wǒ de kōngqì
xiǎngniàn nǐ wǒ hái xiǎngniàn nǐ
yǒngbào bù zhù de shēnyǐng suí shíjiān chénmò
yī diǎn yī dī yǐnxíng wǒ hái xiǎngniàn nǐ

Μου λείπεις

Εάν εάν είστε τοπίο
Στη συνέχεια, στη συνέχεια, σ 'αγαπώ έτσι
Αντιμετωπίζεται ως ένα περαστικό συναίσθημα
Όχι, όχι, δεν θα ήμουν πάρα πολύ εμμονή
Stupid ηλίθιος ήμουν ξαπλωμένη στον εαυτό μου
Έβαλα πάρα πολύ εφεδρική μνήμη
Πραγματικά συγκινητικό ταινία πάρα πολύ λυπημένος παλιά κακοκαιρία
Προφανώς θέλω να ξεχάσω τον κόσμο, αλλά έπρεπε να υπενθυμίσω
Μου λείπεις σαν απλά πράγματα όπως η αναπνοή
Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς εσένα χρειάζομαι αέρα σας
Μου λείπεις όπως δυσκολία στην αναπνοή νερό
Δεν μπορούσα να καταλάβω το αγκάλιασμα βυθίστηκε την πάροδο του χρόνου
Εξακολουθώ να χάσετε λίγο από stealth (χάσετε επίσης)
Χάνετε τα απλά πράγματα
Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εσάς, είστε αέρα μου
Μου λείπεις Μου λείπεις
Δεν μπορούσα να καταλάβω το αγκάλιασμα βυθίστηκε την πάροδο του χρόνου
Εξακολουθώ να χάσετε ένα μικρό κομμάτι της μυστικότητας