d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : 07/21/15

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

What Kind of Man Jay Chou 周杰倫【算什麼男人 MV


Jay Chou 周杰倫【算什麼男人 What Kind of Man】-Official Music Video(ft.林依晨)