d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : 04/03/15

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Πλάτη με πλάτη αγκαλιά. JJ back to back hug Línjùnjié bèiduìbèi yǒngbào


J Lin: Back To Back 林俊傑 背對背擁抱
Línjùnjié bèiduìbèi yǒngbào
πλάτη με πλάτη αγκαλιά.
JJ back to back hug

Love waking up episode "dough" Lv Wen爱情睡醒了插曲 《柔柔》吕雯
Αγάπη να ξυπνήσει επεισόδιο
Love waking up episode "dough" Lv Wen

Είναι όμορφο - ΛΙΟΥ ΓΟΥΕΝ It's beautiful - Luwen Hěn měilì lǚ wén


Είναι όμορφο - ΛΙΟΥ ΓΟΥΕΝ
It's beautiful - Lvwen
很美丽 吕雯
Hěn měilì lǚ wén