d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : Μαΐου 2015

Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Goddess Choo Choo Choo NGirls - Nǚshén jiūjiū jiū 女神啾啾啾

video photo blog

Nikolaos Sakellaris Youtube

MTX Electronics Store

Low cost Domains snndomains.comNGirls - Goddess Choo Choo Choo 女神啾啾啾

Αυτό είναι ένα νέο συγκρότημα κοριτσιών. Όλα τα κορίτσια είναι διάσημα στο διαδίκτυο, και αποφάσισαν να σχηματίσουν ένα συγκρότημα το 2015 για να κάνουν μουσικά βίντεο. Υπάρχει πολύς δρόμος να διανύσουν για τον χορό και την εκτέλεση, αλλά τουλάχιστον είναι μία καλή αρχή.


This is a new girl group, all the girls are famous web girls, and they decided to form a group in 2015 to make music videos, there is a long way to go for them in terms of dancing and performing but at least this is a good start


女神啾啾啾
演唱:N Girls
作词:马智勇
作曲:老猫
啾啾啾啾女神啾啾啾
啾啾啾啾女神啾啾啾
什么时候自拍变成一种流行病
朋友圈里美颜瘦脸磨皮不能停
败家同款大街小巷都布灵布灵

哪款男生才是我的命中注定
啥时间就一个人去电影院吃冰淇淋
情侣一旁大秀恩爱卿卿我我真要命
我的男神赶快和我来场偶遇行不行
暖男大叔小鲜肉一起去旅行
什么自在什么态
女神和你谈恋爱
什么妖精什么怪
是我的小可爱
什么香水什么派
好想和你谈恋爱
什么时代什么爱
对我来表白
啾啾啾啾 I Need You
啾啾啾啾 I Want You
啾啾啾啾 I Love You
啾啾啾啾啾啾
啾啾啾啾啾
Rap 大眼妹长腿妹
女神都是我的好姐妹
大派对小派对
女神的风格全都对味
长睫毛假睫毛
女神的电眼要你疯掉
摇一摇跳一跳
女神就要听到你尖叫
啾啾啾啾女神啾啾啾
啾啾啾啾女神啾啾啾
坏脾气小任性都是可爱的表现
疼我宠我惯着我你说爱我没底线
美女经过你的身边我要你视而不见
姐妹们请和我男神要划清界线
什么自在什么态
女神和你谈恋爱
什么妖精什么怪
是我的小可爱
什么香水什么派
好想和你谈恋爱
什么时代什么爱
对我来表白
啾啾啾啾 I Need You
啾啾啾啾 I Want You
啾啾啾啾 I Love You
啾啾啾啾啾啾
啾啾啾啾啾
什么自在什么态
女神和你谈恋爱
什么妖精什么怪
是我的小可爱
什么香水什么派
好想和你谈恋爱
什么时代什么爱
对我来表白
什么自在什么态
女神和你谈恋爱
什么妖精什么怪
是我的小可爱
什么香水什么派
好想和你谈恋爱
什么时代什么爱
对我来表白
啾啾啾啾 I Need You
啾啾啾啾 I Want You
啾啾啾啾 I Love You
啾啾啾啾啾啾
啾啾啾啾啾
啾啾啾啾 I Need You
啾啾啾啾 I Want You
啾啾啾啾 I Love You
啾啾啾啾啾啾
啾啾啾啾啾


Nǚshén jiūjiūjiū
yǎnchàng:N Girls
zuòcí: Mǎ zhìyǒng
zuòqǔ: Lǎo māo
jiūjiūjiūjiū nǚshén jiūjiūjiū
jiūjiūjiūjiū nǚshén jiūjiūjiū
shénme shíhòu zìpāi biàn chéng yī zhǒng liúxíng bìng
péngyǒu quān lǐměi yán shòuliǎn mó pí bùnéng tíng
bàijiā tóng kuǎn dàjiē xiǎo xiàng dōu bù líng bù líng
nǎ kuǎn nánshēng cái shì wǒ de mìngzhòng zhùdìng
shà shíjiān jiù yīgè rén qù diànyǐngyuàn chī bīngqílín
qínglǚ yīpáng dà xiù ēn'ài qīngqīngwǒwǒ zhēn yàomìng
wǒ de nán shén gǎnkuài hé wǒ lái chǎng ǒuyù xíng bùxíng
nuǎn nán dàshū xiǎo xiān ròu yīqǐ qù lǚxíng
shénme zìzài shénme tài
nǚshén hé nǐ tán liàn'ài
shénme yāojing shénme guài
shì wǒ de xiǎo kě'ài
shénme xiāngshuǐ shénme pài
hǎo xiǎng hé nǐ tán liàn'ài
shénme shídài shénme ài
duì wǒ lái biǎobái
jiūjiūjiūjiū I Need You
jiūjiūjiūjiū I Want You
jiūjiūjiūjiū I Love You
jiūjiūjiūjiūjiūjiū
jiūjiūjiūjiūjiū
Rap dà yǎn mèi zhǎng tuǐ mèi
nǚshén dōu shì wǒ de hǎo jiěmèi
dà pàiduì xiǎo pàiduì
nǚshén de fēnggé quándōu duì wèi
zhǎng jiémáo jiǎ jiémáo
nǚshén de diànyǎn yào nǐ fēng diào
yáo yī yáo tiào yī tiào
nǚshén jiù yào tīng dào nǐ jiān jiào
jiūjiūjiūjiū nǚshén jiūjiūjiū
jiūjiūjiūjiū nǚshén jiūjiūjiū
huài píqì xiǎo rènxìng dōu shì kě'ài de biǎoxiàn
téng wǒ chǒng wǒ guànzhe wǒ nǐ shuō ài wǒ méi dǐxiàn
měinǚ jīngguò nǐ de shēnbiān wǒ yào nǐ shì'érbùjiàn
jiěmèimen qǐng hé wǒ nán shén yào huà qīng jièxiàn
shénme zìzài shénme tài
nǚshén hé nǐ tán liàn'ài
shénme yāojing shénme guài
shì wǒ de xiǎo kě'ài
shénme xiāngshuǐ shénme pài
hǎo xiǎng hé nǐ tán liàn'ài
shénme shídài shénme ài
duì wǒ lái biǎobái
jiūjiūjiūjiū I Need You
jiūjiūjiūjiū I Want You
jiūjiūjiūjiū I Love You
jiūjiūjiūjiūjiūjiū
jiūjiūjiūjiū jiū
shénme zìzài shénme tài
nǚshén hé nǐ tán liàn'ài
shénme yāojing shénme guài
shì wǒ de xiǎo kě'ài
shénme xiāngshuǐ shénme pài
hǎo xiǎng hé nǐ tán liàn'ài
shénme shídài shénme ài
duì wǒ lái biǎobái
shénme zìzài shénme tài
nǚshén hé nǐ tán liàn'ài
shénme yāojing shénme guài
shì wǒ de xiǎo kě'ài
shénme xiāngshuǐ shénme pài
hǎo xiǎng hé nǐ tán liàn ài
shénme shídài shénme ài
duì wǒ lái biǎobái
jiū jiū jiū jiū I Need You
jiū jiū jiū jiū I Want You
jiū jiū jiū jiū I Love You
jiū jiū jiū jiū jiū jiū
jiū jiū jiū jiū jiū
jiū jiū jiū jiū I Need You
jiū jiū jiū jiū I Want You
jiū jiū jiū jiū I Love You
jiū jiū jiū jiū jiū jiū
jiū jiū jiū jiū jiū


Goddess tweeted chirp
Concert: N Girls
Authors: Ma Zhiyong
Composer: cat
Jojo Jojo Jojo goddess chirp
Jojo Jojo Jojo goddess chirp
When the self becomes an epidemic
Circle of friends beauty face-lift and dermabrasion can not stop
Prodigal same paragraph streets are Bullinger Bullinger
Which is my boys destined
What time a person go to the cinema to eat ice cream
Couples aside big show of affection affectionate really terrible
My god to market quickly and I encounter okay
Warm male uncle to travel with small meat
What what free state
Goddess and you fall in love
What what is strange goblin
Is my little
What perfume What school
And you really want to fall in love
What is love what age
For me to tell the truth
Jojo Jojo I Need You
Jojo Jojo I Want You
Jojo Jojo I Love You
Jojo Jojo Jojo
Jojo Jojo chirp
Rap Gayle sister legs
Goddess is my sister
Small party big party
Goddess style all to taste
Long eyelashes false eyelashes
Electric eye goddess wants you mad
Shake jump jump
Goddess would hear you scream
Jojo Jojo Jojo goddess chirp
Jojo Jojo Jojo goddess chirp
Bad temper are cute little wayward performance
I used to hurt my pet with me you love me not the bottom line
Beauty through your side I want you to turn a blind eye
Sisters and I ask God to draw the line M
What what free state
Goddess and you fall in love
What what is strange goblin
Is my little
What perfume What school
And you really want to fall in love
What is love what age
For me to tell the truth
Jojo Jojo I Need You
Jojo Jojo I Want You
Jojo Jojo I Love You
Jojo Jojo Jojo
Jojo Jojo chirp
What what free state
Goddess and you fall in love
What what is strange goblin
Is my little
What perfume What school
And you really want to fall in love
What is love what age
For me to tell the truth
What what free state
Goddess and you fall in love
What what is strange goblin
Is my little
What perfume What school
And you really want to fall in love
What is love what age
For me to tell the truth
Jojo Jojo I Need You
Jojo Jojo I Want You
Jojo Jojo I Love You
Jojo Jojo Jojo
Jojo Jojo chirp
Jojo Jojo I Need You
Jojo Jojo I Want You
Jojo Jojo I Love You
Jojo Jojo Jojo
Jojo Jojo chirp