d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : 10/12/14

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

η Αρχαία όαση μου Loulanη Αρχαία όαση μου Loulan
Yun Duo - My LouLan ( My ancient oasis town of Kroraina or Loulan on the Silk road near Lop Nor )

yún duǒ 《 wǒ de Lóu lán 》 guān fāng wéi měi bǎn MV
雲朵 《 我的楼兰 》 官方唯美版 MV

想问沙漠借那一根曲线
缝件披风为你御寒
用肺腑去触摸你的灵魂
我就在那只火炉边取暖
想问姻缘借那一根红线
深埋生命血脉相连
用丝绸去润泽你的肌肤
我就在那个怀抱里缠绵
你总是随手把银簪插在太阳上面
万道光芒蓬松着你长发的波澜
我闻着芬芳跋涉着无限远
只为看清你的容颜
你总不小心把倩影靠在月亮上面
万顷月光舞动着你优美的梦幻
我闻着芬芳跋涉着无限远
只为看清你的容颜
谁与美人共浴沙河互为一天地
谁与美人共枕夕阳长醉两千年
从未说出我是你的尘埃
但你却是我的楼兰
想问姻缘借那一根红线
深埋生命血脉相连
用丝绸去润泽你的肌肤
我就在那个怀抱里缠绵
你总是随手把银簪插在太阳上面
万道光芒蓬松着你长发的波澜
我闻着芬芳跋涉着无限远
只为看清你的容颜
你总不小心把倩影靠在月亮上面
万顷月光舞动着你优美的梦幻
我闻着芬芳跋涉着无限远
只为看清你的容颜
谁与美人共浴沙河互为一天地
谁与美人共枕夕阳长醉两千年
从未说出我是你的尘埃
但你却是我的楼兰
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ρωτήστε ότι μια καμπύλη μέσα από την έρημο
Ραμμένο μανδύα για σένα να αντέχεις το κρύο
Με μια καρδιά για να αγγίξει την ψυχή σας
Θα απολαύσετε το πουλί πυρκαγιάς
Ρωτήστε ότι μια κόκκινη γραμμή μέσω του γάμου
Θαμμένος σάρκα ζωή και το αίμα
Μετάξι για να ενυδατώσει το δέρμα σας
Ήμουν πλανάται στα χέρια
Μπορείτε πάντα να πάρεις εισαχθεί στον ήλιο πάνω από την Yinzan
Δέκα χιλιάδες ελαφρύ και αφράτο με τα κύματα μαλλιά σας
Μυρίζω το οδοιπορικό άρωμα με το άπειρο
Μόνο για να δείτε το πρόσωπό σας
Μπορείτε πάντα σκιές λάθος κατά την παραπάνω φεγγάρι
Δέκα χιλιάδες εκτάρια σεληνόφως χορό με όμορφο όνειρο σας
Μυρίζω το οδοιπορικό άρωμα με το άπειρο
Μόνο για να δείτε το πρόσωπό σας
Ποιος Shahe με κάθε άλλο ένα κόσμο ομορφιάς κολύμβησης
Ποιος καιρό και υποτρόφων ομορφιάς ηλιοβασίλεμα δύο χιλιάδες μεθυσμένος χρόνια
Ποτέ μην πείτε ότι είμαι σκόνη σας
Αλλά είστε Loulan μου
Ρωτήστε ότι μια κόκκινη γραμμή μέσω του γάμου
Θαμμένος σάρκα ζωή και το αίμα
Μετάξι για να ενυδατώσει το δέρμα σας
Ήμουν πλανάται στα χέρια
Μπορείτε πάντα να πάρεις εισαχθεί στον ήλιο πάνω από την Yinzan
Δέκα χιλιάδες ελαφρύ και αφράτο με τα κύματα μαλλιά σας
Μυρίζω το οδοιπορικό άρωμα με το άπειρο
Μόνο για να δείτε το πρόσωπό σας
Μπορείτε πάντα σκιές λάθος κατά την παραπάνω φεγγάρι
Δέκα χιλιάδες εκτάρια σεληνόφως χορό με όμορφο όνειρο σας
Μυρίζω το οδοιπορικό άρωμα με το άπειρο
Μόνο για να δείτε το πρόσωπό σας
Ποιος Shahe με κάθε άλλο ένα κόσμο ομορφιάς κολύμβησης
Ποιος καιρό και υποτρόφων ομορφιάς ηλιοβασίλεμα δύο χιλιάδες μεθυσμένος χρόνια
Ποτέ μην πείτε ότι είμαι σκόνη σας


Ορχιδέα Timi Zhuo orchid lán huā cǎ 兰花草Timi Zhuo 卓依婷 - 蘭花草 Lan Hua Cao (2 Versions)


Ορχιδέα orchid
lán huā cǎo
Ode to Coral
兰花草

卓依婷(Timi Zhuo)

我从山中来 
带着兰花草
种在小园中 
希望花开早
一日看三回 
看得花时过
兰花却依然 
苞也无一个
转眼秋天到 
移兰入暖房
朝朝频顾惜 
夜夜不相忘
期待春花开 
能将宿愿偿
满庭花簇簇 
添得许多香

Μην με αφήσεις να πετάξω don't let me fly
Μην με αφήσεις να πετάξω
fēi bù qĭ lai
飞不起来
huà shàng tiān táng hé duì chì băng
画上天堂和对翅膀
jìn lì fēi dào nà yuăn fāng
尽力飞到那远方
fēi de lù shang zhēng fā suŏ yŏu de shāng
飞的路上蒸发所有的伤
cái néng dào tiān táng
才能到天堂
You are the one
don't let me fly
huí yì tài nán tuī kāi
回忆太难推开
tiān táng de mén zăo xiàng wŏ dă kāiv 天堂的门早向我打开
wŏ què zŏu bù jìn lái
我却走不进来
céng jīng shì zì yóu de yún cai
曾经是自由的云彩
wéi nĭ huà zuò shuĭ liú xiàng dà hăi
为你化作水流向大海
jì mò cháng zài yè li xĭng lái
寂寞常在夜里醒来
bă wŏ tuī xiàng gēng shēn de hăi
把我推向更深的海
míng zhī nĭ bú shi xìng fú hăi
明知你不是幸福海
yuè lái yuè chén fú bù chū lái
越来越沉浮不出来
wèi le zhăo ài bēi fù tài duō de zhài
为了找爱背负太多的债
zài yĕ fēi bù qĭ lai
再也飞不起来
nĭ néng bāo róng tài duō de ài
你能包容太多的爱
róng zài yī qĭ huā bù kāi
融在一起化不开
wŏ de chì băng bèi yī dī lèi tàng shāng
我的翅膀被一滴泪烫伤
fēi bù dào tiān táng
飞不到天堂
You are the one
don't let me fly
huí yì tài nán tuī kāi
回忆太难推开
tiān táng de mén zăo xiàng wŏ dă kāi
天堂的门早向我打开
wŏ què zŏu bù jìn lái
我却走不进来
céng jīng shì zì yóu de yún cai
曾经是自由的云彩
wéi nĭ huà zuò shuĭ liú xiàng dà hăi
为你化作水流向大海
jì mò cháng zài yè li xĭng lái
寂寞常在夜里醒来
bă wŏ tuī xiàng gēng shēn de hăi
把我推向更深的海
céng jīng shì zì yóu de yún cai
曾经是自由的云彩
wéi nĭ huà zuò shuĭ liú xiàng dà hăi
为你化作水流向大海
jì mò cháng zài yè li xĭng lái
寂寞常在夜里醒来
bă wŏ tuī xiàng gēng shēn de hăi
把我推向更深的海
míng zhī nĭ bú shi xìng fú hăi
明知你不是幸福海
yuè lái yuè chén fú bù chū lái
越来越沉浮不出来
wèi le zhăo ài bēi fù tài duō de zhài
为了找爱背负太多的债
zài yĕ fēi bù qĭ lai
再也飞不起来

Πρόωρη ταινία


早場電影 午後咖啡廳 姊妹死黨 賴在KTV
散步去看雨 小背包旅行 養隻貓咪 在懷裡呼吸

日子很簡單 心思也很簡單 快樂悲傷 來得快去得也快
Οι μέρες είναι απλές
Και οι σκέψεις επίσης
Η ευτυχία και η δυστυχία έρχονται γρήγορα,
αλλά και τόσο γρήγορα φεύγουν
多一些時間 疼愛自己過得浪漫 小小心願 能自己成全
Μετά από λίγο περισσότερο χρόνο
Όταν επιτέλους θα έχεις βρει την αληθινή αγάπη
Θα μπορέσεις να εκπληρώσεις όλες τις επιθυμίες της καρδιάς
沒有人陪伴 和勇敢無關 只是剛好 在人生最自由的時光
Χωρίς κανέναν να σε συνοδεύει
Με την ανεξαρτησία σου και κουράγιο
Στον ελεύθερο χρόνο της ζωής σου
沒有人陪伴 也可以習慣 單身美好 我自己很好
Χωρίς κανέναν να με συνοδεύσει
Ίσως να το συνηθίζω
Το να μην έχω σχέση είναι εντάξει, Αλλά και το να σε περιμένω, επίσης
計較的少 失望的也少 任性一點 沒什麼不好
Λίγο λιγότερες ανησυχίες
Και επίσης λιγότερη απόγνωση
Δεν υπάρχει τίποτε λάθος με το να είσαι λιγάκι ξεροκέφαλος
朋友們都懂 我不怕寂寞 只怕為誰 努力得不夠
Όλοι οι φίλοι μου ξέρουν
Ότι δε φοβάμαι τη μοναξιά
Απλά φοβάμαι ότι δεν δίνω τα πάντα σε κάποιον.
日子很簡單 心思也很簡單 快樂悲傷 來得快去得也快
Οι μέρες είναι απλές
Και οι σκέψεις επίσης
Η ευτυχία και η δυστυχία έρχονται γρήγορα,
αλλά και τόσο γρήγορα φεύγουν
多一些時間 疼愛自己過得浪漫 小小心願 能自己成全
Μετά από λίγο περισσότερο χρόνο
Όταν επιτέλους θα έχεις βρει την αληθινή αγάπη
Θα μπορέσεις να εκπληρώσεις όλες τις επιθυμίες της καρδιάς
沒有人陪伴 和勇敢無關 只是剛好 在人生最自由的時光
Χωρίς κανέναν να σε συνοδεύει
Με την ανεξαρτησία σου και κουράγιο
Στον ελεύθερο χρόνο της ζωής σου
沒有人陪伴 也可以習慣 單身美好 我自己很好
Χωρίς κανέναν να με συνοδεύσει
Ίσως να το συνηθίζω
Το να μην έχω σχέση είναι εντάξει, Αλλά και το να σε περιμένω, επίσης
沒人說晚安 和獨立無關 只是現在 我們緣份還不夠圓滿
沒人說早安 依然很樂觀 單身美好 等待你的好

單身美好 未來會更好

郭靜
單身美好
台視花是愛片頭曲

作詞:黃婷
作曲:溫偉杰

Καλλιτέχνης Claire Kuo
Κατηγορία Μουσική


tu zhong


Huang mei zhen - Tu zhong
黄美珍 - 途中
tu zhong
途中

三立华剧爱上巧克力片尾曲
san li hua ju ai shang qiao ke li pian wei qu
作词:陈信延
zuo ci chen xin yan
作曲:李治逸
zuo qu li zhi yi
编曲:小王子
bian qu xiao wang zi
什么样的爱 埋伏在未来
shi me yang de ai mai fu zai wei lai
有一个人 正拿着号码牌
you yi ge ren zheng na zhuo hao ma pai
谁给我的爱 还没有到来
shui gei wo de ai huan mei you dao lai
可是我却 有预感在脑海
ke shi wo que you yu gan zai nao hai
天空就快亮起来 浮云在为晴天剪彩
tian kong jiu kuai liang qi lai fu yun zai wei qing tian jian cai
前一晚 的阴霾 已经快要被日出刷白
qian yi wan de yin yi jing kuai yao bei ri chu shua bai
我站在 地平线 看 蔷薇盛开的姿态
wo zhan zai di ping xian kan qiang wei sheng kai de zi tai
我喜欢如此等待 爱
wo xi huan ru ci deng dai ai
未来美在还是未来 我要的答案 还没解开
wei lai mei zai huan shi wei lai wo yao de da an huan mei jie kai
我不要爱 来得太快 幸福太快 我招架不来
wo bu yao ai lai de tai kuai xing fu tai kuai wo zhao jia bu lai
天堂还在荒野之外 途中的意外 都是安排
tian tang huan zai huang ye zhi wai tu zhong de yi wai du shi an pai
我想像爱 到来 那一定会 一定会 很精彩
wo xiang xiang ai dao lai na yi ding hui yi ding hui hen jing cai
有一种爱 一种爱 一种爱 一种爱 真的 存在
you yi zhong ai yi zhong ai yi zhong ai yi zhong ai zhen de cun zai
累了就看看窗外 风景被我视线装载
lei liao jiu kan kan chuang wai feng jing bei wo shi xian zhuang zai
美丽的 好心情 有种说不出口的愉快
mei li de hao xin qing you zhong shuo bu chu kou de yu kuai
我站在 路途中 等 一个美好的时代
wo zhan zai lu tu zhong deng yi ge mei hao de shi dai
到现在还在等待 爱
dao xian zai huan zai deng dai ai
未来美在还是未来 我要的答案 还没解开
wei lai mei zai huan shi wei lai wo yao de da an huan mei jie kai
我不要爱 来得太快 幸福太快 我招架不来
wo bu yao ai lai de tai kuai xing fu tai kuai wo zhao jia bu lai
天堂还在荒野之外 途中的意外 都是安排
tian tang huan zai huang ye zhi wai tu zhong de yi wai du shi an pai
我想像爱 到来 那一定会 一定会 很精彩
wo xiang xiang ai dao lai na yi ding hui yi ding hui hen jing cai
有一种爱 一种爱 一种爱 一种爱 真的 存在
you yi zhong ai yi zhong ai yi zhong ai yi zhong ai zhen de cun zai
看一遍 我身后的荒野
kan yi bian wo shen hou de huang ye
才发现 我又往前跨越
cai fa xian wo you wang qian kua yue
不怕前面 还有多少试炼
bu pa qian mian huan you duo shao shi lian
一直走 总会走到 终点
yi zhi zou zong hui zou dao zhong dian
未来美在还是未来 我要的答案 还没解开
wei lai mei zai huan shi wei lai wo yao de da an huan mei jie kai
我不要爱 来得太快 幸福太快 我招架不来
wo bu yao ai lai de tai kuai xing fu tai kuai wo zhao jia bu lai
天堂还在荒野之外 途中的意外 都是安排
tian tang huan zai huang ye zhi wai tu zhong de yi wai du shi an pai
我想像爱 到来 那一定会 一定会 很精彩
wo xiang xiang ai dao lai na yi ding hui yi ding hui hen jing cai
有一种爱 一种爱 一种爱 一种爱 真的 存在 存在
you yi zhong ai yi zhong ai yi zhong ai yi zhong ai zhen de cun zai cun zai
有一种爱 一种爱 一种爱 一种爱 真的 存在
you yi zhong ai yi zhong ai yi zhong ai yi zhong ai zhen de cun zai