d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

Θέλω να σου πω - I want to say to you - Xiang Dui Ni Shuo - Aska Yang zοng wεi

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Θέλω να σου πω - I want to say to you - Xiang Dui Ni Shuo - Aska Yang zοng wεi


I want to say to you Aska Yang Yαng zοng wεi
( 想對你說 Xiǎng duì nǐ shuō ) - Aska Yang ( 楊宗緯 Yáng zōng wěi )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου