d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Taiwan Taipei Αλλαγη χρονου New year 2015


31 Δεκ 2014 Taiwan Taipei Αλλαγη χρονου New year 2015
2015台北最HIGH新年城

Απλά αγαπώ Just love Chen Xiaoyun Luo Hua 愛情恰恰
Just love Lyrics: Chen Weixiang Composer: Luo Hua singing again: Chen Xiaoyun

Bustling city night lights flashing flashing
Enchanting music sounded think you quoted Nguyen
Love did not remember exactly when the discharge wipe
Beloved place in Diao

And what you want and you want to dance cha cha cha
I wonder if you know you are going to walk Diao bit

Ah drink drink drop down to the barrier to leak
Go jumping jumping joy to everyone
Hand-side glass of wine love to come bless you
Just love sugar sweet sweet honey
Unfortunately, the people around you are not, no, no


Απλά αγαπώ Στίχοι: Τσεν Weixiang Συνθέτης: Luo Χούα τραγούδι και πάλι: Τσεν Xiaoyun

Πολύβουη πόλη τη νύχτα τα φώτα αναβοσβήνει αναβοσβήνει
Μαγευτική μουσική ακουγόταν νομίζετε εισηγμένες Nguyen
Η αγάπη δεν θυμάμαι ακριβώς πότε σκουπίστε η απόρριψη
Αγαπημένος τόπος σε Diao

Και ό, τι θέλετε και θέλετε να χορέψουμε cha cha cha
Αναρωτιέμαι αν ξέρετε θα έχετε την ευκαιρία να περπατήσετε λίγο Diao

Αχ πιείτε το ποτό πέσει κάτω από το φράγμα να διαρρεύσει
Πηγαίνετε άλμα άλμα χαρά σε όλους
Χέρι-πλευρά ποτήρι κρασί αγάπη να έρθει να σας ευλογεί
Απλά αγαπούν τη ζάχαρη γλυκό γλυκό μέλι
Δυστυχώς, οι άνθρωποι γύρω σας δεν είναι, όχι, όχι

愛情恰恰 作詞:陳維祥 作曲:羅又華 演唱:陳小雲

繁華的夜都市 燈光閃閃爍
迷人的音樂又響起 引阮想到你
愛情的恰恰 抹當放沒記
心愛的在叼位

想要和你想要和你來跳恰恰恰
不知你是不知你是走去叼位去

啊飲落去飲落去 不通漏氣
跳落去跳落去 大家歡喜
手端一杯愛情的酒 要來祝福你
愛情的恰恰 糖甘蜜甜
可惜身邊的人 不是不是不是你

Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Because of You / Yin Wei Ni Freya Lim 林凡 & Alex To 杜德偉


Freya Lim 林凡 & Alex To 杜德偉
-- Because of You / Yin Wei Ni (Just You OST) [Hanzi + Pin Yin + Eng]
Title: 就是要你愛上我 / Jiu Shi Yao Ni Ai Shang Wo
English title: Just You
Genre: Romance
Episodes: 21
Broadcast network: SETTV
Broadcast period: 2013-Jun-21 to 2013-Nov-08
Opening theme song: Xin Ai De (心愛的) by Genie Chuo and Huang Hong Sheng
Ending theme song: Dang Bu Zhu De Tai Yang (擋不住的太陽) by Aaron YanThere's someone who has penetrated my soul in this world
(女) 這世上總有一個人深入我的靈魂
(F) Zhè shìshàng zǒng yǒuyī gèrén shēnrù wǒ de línghún

Healing the rifts that were created from meeting and parting
(女) 撫平聚散離合磨折出的裂痕
(F) Fǔ píng jù sàn líhé mozhé chū de lièhén

Walking together till we see the sunset at dusk
(女) 一起走到黃昏看夕陽落沉
(F) Yīqǐ zou dào huánghūn kàn xīyáng luò chén

I can feel that you're the one who has crossed the gate to my heart
(男) 能感覺你是那個人翻越我的心門
(M) Néng gǎnjué nǐ shì nàgè rén fānyuè wo de xīn mén

Even as the long day comes to an end, I keep waiting
(男) 直到長日將盡還一直在等
(M) Zhídào cháng rì jiāng jǐn huán yīzhí zài děng

For the story's perfect ending to come true in my life
(男) 讓結局完美的故事在我生命裡成真
(M) Ràng jiéjú wánměi de gùshì zài wǒ shēngmìng lǐ chéng zhēn
It's all because of you
(女) 都是因為你
(F) Dōu shì yīnwèi nǐ
That I can see myself
(男) 我才看見自己
(M) Wǒ cái kànjiàn zìjǐ

It's also is because of you
(女) 也都是因為你
(F) Yě dū shì yīnwèi nǐ

That I ended up here
(男) 我才走到這裡
(M) Wǒ cái zǒu dào zhèlǐ