d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Let's Desire Together Jolin Tsai MV

蔡依林 Jolin Tsai - 渴望就一块 Let's Desire Together MV (Pepsi China) - English/French subs

Journey Jolin Tsai official MV

蔡依林 Jolin Tsai -施華洛世奇時尚音樂之旅主題曲 旅程 Journey 華納official 高畫質HD官方完整版MV

Dr. Jolin Jolin Tsai official MV

蔡依林 Jolin Tsai - Dr. Jolin (華納official 高畫質HD官方完整版MV