d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Wandering Poet Jolin Tsai official MV

蔡依林 Jolin Tsai -詩人漫步 Wandering Poet (華納official 高畫質HD官方完整版MV
Beast Jolin Tsai official MV

蔡依林 Jolin Tsai - Beast (華納official 高畫質HD官方完整版MV

Phony Queen Jolin Tsai official MV

蔡依林 Jolin Tsai - 電話皇后 Phony Queen (唯舞獨尊DX Online 電玩主題曲 華納official 高畫質HD官方完整版MV