d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Να μην είμαστε φίλοι μετά από τον χωρισμό 分手後不要做朋友

梁文音 分手後不要做朋友 歌詞版 MV <βρ> Déjà Vu--回到愛以前--Ending Song--分手後不要做朋友-- 梁文音<βρ>

Η αγάπη είναι πραγματικά πολύ σκληρή 愛其實很殘忍

梁文音Wen Yin Η αγάπη είναι πραγματικά πολύ σκληρή [愛其實很殘忍] 官方完整MV

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Beijing Love Story - Greece (Behind the scenes)

Beijing Love Story - Greece (Behind the scenes)
Beijing Love Story - LOVE (Behind the scenes)
Beijing Love Story北京爱情故事 Now Playing in the US/Canada!
《北京爱情故事》希腊偷情之旅特辑