d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

BELOVED JUST YOU Opening Song - 就是要你愛上我 Jiù shì yào nǐ ài shàng wǒ


BELOVED JUST YOU Opening Song
(卓文萱 黃鴻升) (卓文萱 黃鴻升)

整座城市太漆黑 
Zhěng zuo chengshi tai qihei

裝滿太多的是非
Zhuang mǎn tai duō de shifēi

心與心的中間 太多結
Xin yǔ xin de zhōngjiān tai duō jie

這個世界太虛偽
Zhege shijie tai xūwei

哪有人掏心掏肺
Nǎ yǒuren tāoxīn tāo fei

愛與愛的之間 太多的眼淚
Ai yǔ ai de zhī jiān tai duō de yǎnlei

心像飄在半空的落葉 
Xīnxiang piāo zai bankōng de luoye

期盼著誰在夢裡出現
Qī panzhe shui zai meng lǐ chūxian

心愛的 心愛的 你最愛彼句話 
Xīn'ai de xīn'ai de, ni zui'ai hǐ juhuei
愛你的愛你的 最好聽的一句話
Ai ni de, ai ni de, zui hǎo tīng de yī juhuei

陽光躲在雲後面
Yangguāng duǒ zai yun houmian

彩虹窩在下雨天
Cǎihong wō zaixia yǔtiān

愛在我們之間有了關聯
Ai zai wǒmen zhī jiān yǒule guānlian

承諾絕不掛嘴邊
Chengnuo jue bu gua zuǐ biān

牽著手就是永遠
Qiān zhuoshǒu jiushi yǒngyuǎn

和你的心連結 幸福難得可貴
He nǐ de xīn kianjie xingfu nande kěgui

人總是要繞了一大圈 
Ren zǒng shi yao raole yī da quān

心碎成幾片終於看見
Xīn sui cheng jǐ pian zhōngyu kanjian

心愛的 我的心愛的 
Xīn'ài de, wǒ de xīn'ài de

我是愛你的 愛你的
Wo shi ai ni, ai ni
心愛的 心愛的 你最愛彼句話 
Xīn'ai de xīn'ai de, ni zui'ai hǐ juhuei
愛你的 愛你的 最好聽的一句話
Ai ni de ai ni de, zui hǎo tīng de yī juhuei

心愛的 我的心愛的
Xin'ai de, wo de xin'ai de

我是愛你的 愛你的
Wo shi ai ni, ai ni

心愛的 我的心愛的
Xin'ai de, wo de xin'ai de

心愛的
Xin'ai de

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Ode to Coral


yī shù hóng huā zhào bìhǎi
yī tuán huǒyàn chūshuǐ lái
shānhú shù hóng chūn cháng zài
fēng bōlàng lǐ bǎ huā kāi
āi!
Yún lái zhē, wù lái gài
yún lǐ wù lǐ fàng guāngcǎi
fēng chuī lái, làngdǎ lái
fēng chuī làngdǎ huācháng kāi
āi!
Yī zhǎn hóng dēng zhào bìhǎi
yī tuán huǒyàn chūshuǐ lái
hóng dēng gāo zhào yúntiān wài
huǒyàn xióngxióng bǎ lù kāi
āi!
Yún lái zhē, wù lái gài
yún lǐ wù lǐ fàng guāngcǎi
fēng chuī lái, làngdǎ lái
fēng chuī làngdǎ huācháng kāi
āi!

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

η Αρχαία όαση μου Loulanη Αρχαία όαση μου Loulan
Yun Duo - My LouLan ( My ancient oasis town of Kroraina or Loulan on the Silk road near Lop Nor )

yún duǒ 《 wǒ de Lóu lán 》 guān fāng wéi měi bǎn MV
雲朵 《 我的楼兰 》 官方唯美版 MV

想问沙漠借那一根曲线
缝件披风为你御寒
用肺腑去触摸你的灵魂
我就在那只火炉边取暖
想问姻缘借那一根红线
深埋生命血脉相连
用丝绸去润泽你的肌肤
我就在那个怀抱里缠绵
你总是随手把银簪插在太阳上面
万道光芒蓬松着你长发的波澜
我闻着芬芳跋涉着无限远
只为看清你的容颜
你总不小心把倩影靠在月亮上面
万顷月光舞动着你优美的梦幻
我闻着芬芳跋涉着无限远
只为看清你的容颜
谁与美人共浴沙河互为一天地
谁与美人共枕夕阳长醉两千年
从未说出我是你的尘埃
但你却是我的楼兰
想问姻缘借那一根红线
深埋生命血脉相连
用丝绸去润泽你的肌肤
我就在那个怀抱里缠绵
你总是随手把银簪插在太阳上面
万道光芒蓬松着你长发的波澜
我闻着芬芳跋涉着无限远
只为看清你的容颜
你总不小心把倩影靠在月亮上面
万顷月光舞动着你优美的梦幻
我闻着芬芳跋涉着无限远
只为看清你的容颜
谁与美人共浴沙河互为一天地
谁与美人共枕夕阳长醉两千年
从未说出我是你的尘埃
但你却是我的楼兰
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ρωτήστε ότι μια καμπύλη μέσα από την έρημο
Ραμμένο μανδύα για σένα να αντέχεις το κρύο
Με μια καρδιά για να αγγίξει την ψυχή σας
Θα απολαύσετε το πουλί πυρκαγιάς
Ρωτήστε ότι μια κόκκινη γραμμή μέσω του γάμου
Θαμμένος σάρκα ζωή και το αίμα
Μετάξι για να ενυδατώσει το δέρμα σας
Ήμουν πλανάται στα χέρια
Μπορείτε πάντα να πάρεις εισαχθεί στον ήλιο πάνω από την Yinzan
Δέκα χιλιάδες ελαφρύ και αφράτο με τα κύματα μαλλιά σας
Μυρίζω το οδοιπορικό άρωμα με το άπειρο
Μόνο για να δείτε το πρόσωπό σας
Μπορείτε πάντα σκιές λάθος κατά την παραπάνω φεγγάρι
Δέκα χιλιάδες εκτάρια σεληνόφως χορό με όμορφο όνειρο σας
Μυρίζω το οδοιπορικό άρωμα με το άπειρο
Μόνο για να δείτε το πρόσωπό σας
Ποιος Shahe με κάθε άλλο ένα κόσμο ομορφιάς κολύμβησης
Ποιος καιρό και υποτρόφων ομορφιάς ηλιοβασίλεμα δύο χιλιάδες μεθυσμένος χρόνια
Ποτέ μην πείτε ότι είμαι σκόνη σας
Αλλά είστε Loulan μου
Ρωτήστε ότι μια κόκκινη γραμμή μέσω του γάμου
Θαμμένος σάρκα ζωή και το αίμα
Μετάξι για να ενυδατώσει το δέρμα σας
Ήμουν πλανάται στα χέρια
Μπορείτε πάντα να πάρεις εισαχθεί στον ήλιο πάνω από την Yinzan
Δέκα χιλιάδες ελαφρύ και αφράτο με τα κύματα μαλλιά σας
Μυρίζω το οδοιπορικό άρωμα με το άπειρο
Μόνο για να δείτε το πρόσωπό σας
Μπορείτε πάντα σκιές λάθος κατά την παραπάνω φεγγάρι
Δέκα χιλιάδες εκτάρια σεληνόφως χορό με όμορφο όνειρο σας
Μυρίζω το οδοιπορικό άρωμα με το άπειρο
Μόνο για να δείτε το πρόσωπό σας
Ποιος Shahe με κάθε άλλο ένα κόσμο ομορφιάς κολύμβησης
Ποιος καιρό και υποτρόφων ομορφιάς ηλιοβασίλεμα δύο χιλιάδες μεθυσμένος χρόνια
Ποτέ μην πείτε ότι είμαι σκόνη σας