d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Ορχιδέα Timi Zhuo orchid lán huā cǎ 兰花草Ορχιδέα orchid
lán huā cǎo
Ode to Coral
兰花草

卓依婷(Timi Zhuo)

我从山中来 
带着兰花草
种在小园中 
希望花开早
一日看三回 
看得花时过
兰花却依然 
苞也无一个
转眼秋天到 
移兰入暖房
朝朝频顾惜 
夜夜不相忘
期待春花开 
能将宿愿偿
满庭花簇簇 
添得许多香

Μην με αφήσεις να πετάξω don't let me fly
Μην με αφήσεις να πετάξω
fēi bù qĭ lai
飞不起来
huà shàng tiān táng hé duì chì băng
画上天堂和对翅膀
jìn lì fēi dào nà yuăn fāng
尽力飞到那远方
fēi de lù shang zhēng fā suŏ yŏu de shāng
飞的路上蒸发所有的伤
cái néng dào tiān táng
才能到天堂
You are the one
don't let me fly
huí yì tài nán tuī kāi
回忆太难推开
tiān táng de mén zăo xiàng wŏ dă kāiv 天堂的门早向我打开
wŏ què zŏu bù jìn lái
我却走不进来
céng jīng shì zì yóu de yún cai
曾经是自由的云彩
wéi nĭ huà zuò shuĭ liú xiàng dà hăi
为你化作水流向大海
jì mò cháng zài yè li xĭng lái
寂寞常在夜里醒来
bă wŏ tuī xiàng gēng shēn de hăi
把我推向更深的海
míng zhī nĭ bú shi xìng fú hăi
明知你不是幸福海
yuè lái yuè chén fú bù chū lái
越来越沉浮不出来
wèi le zhăo ài bēi fù tài duō de zhài
为了找爱背负太多的债
zài yĕ fēi bù qĭ lai
再也飞不起来
nĭ néng bāo róng tài duō de ài
你能包容太多的爱
róng zài yī qĭ huā bù kāi
融在一起化不开
wŏ de chì băng bèi yī dī lèi tàng shāng
我的翅膀被一滴泪烫伤
fēi bù dào tiān táng
飞不到天堂
You are the one
don't let me fly
huí yì tài nán tuī kāi
回忆太难推开
tiān táng de mén zăo xiàng wŏ dă kāi
天堂的门早向我打开
wŏ què zŏu bù jìn lái
我却走不进来
céng jīng shì zì yóu de yún cai
曾经是自由的云彩
wéi nĭ huà zuò shuĭ liú xiàng dà hăi
为你化作水流向大海
jì mò cháng zài yè li xĭng lái
寂寞常在夜里醒来
bă wŏ tuī xiàng gēng shēn de hăi
把我推向更深的海
céng jīng shì zì yóu de yún cai
曾经是自由的云彩
wéi nĭ huà zuò shuĭ liú xiàng dà hăi
为你化作水流向大海
jì mò cháng zài yè li xĭng lái
寂寞常在夜里醒来
bă wŏ tuī xiàng gēng shēn de hăi
把我推向更深的海
míng zhī nĭ bú shi xìng fú hăi
明知你不是幸福海
yuè lái yuè chén fú bù chū lái
越来越沉浮不出来
wèi le zhăo ài bēi fù tài duō de zhài
为了找爱背负太多的债
zài yĕ fēi bù qĭ lai
再也飞不起来

Πρόωρη ταινία


早場電影 午後咖啡廳 姊妹死黨 賴在KTV
散步去看雨 小背包旅行 養隻貓咪 在懷裡呼吸

日子很簡單 心思也很簡單 快樂悲傷 來得快去得也快
Οι μέρες είναι απλές
Και οι σκέψεις επίσης
Η ευτυχία και η δυστυχία έρχονται γρήγορα,
αλλά και τόσο γρήγορα φεύγουν
多一些時間 疼愛自己過得浪漫 小小心願 能自己成全
Μετά από λίγο περισσότερο χρόνο
Όταν επιτέλους θα έχεις βρει την αληθινή αγάπη
Θα μπορέσεις να εκπληρώσεις όλες τις επιθυμίες της καρδιάς
沒有人陪伴 和勇敢無關 只是剛好 在人生最自由的時光
Χωρίς κανέναν να σε συνοδεύει
Με την ανεξαρτησία σου και κουράγιο
Στον ελεύθερο χρόνο της ζωής σου
沒有人陪伴 也可以習慣 單身美好 我自己很好
Χωρίς κανέναν να με συνοδεύσει
Ίσως να το συνηθίζω
Το να μην έχω σχέση είναι εντάξει, Αλλά και το να σε περιμένω, επίσης
計較的少 失望的也少 任性一點 沒什麼不好
Λίγο λιγότερες ανησυχίες
Και επίσης λιγότερη απόγνωση
Δεν υπάρχει τίποτε λάθος με το να είσαι λιγάκι ξεροκέφαλος
朋友們都懂 我不怕寂寞 只怕為誰 努力得不夠
Όλοι οι φίλοι μου ξέρουν
Ότι δε φοβάμαι τη μοναξιά
Απλά φοβάμαι ότι δεν δίνω τα πάντα σε κάποιον.
日子很簡單 心思也很簡單 快樂悲傷 來得快去得也快
Οι μέρες είναι απλές
Και οι σκέψεις επίσης
Η ευτυχία και η δυστυχία έρχονται γρήγορα,
αλλά και τόσο γρήγορα φεύγουν
多一些時間 疼愛自己過得浪漫 小小心願 能自己成全
Μετά από λίγο περισσότερο χρόνο
Όταν επιτέλους θα έχεις βρει την αληθινή αγάπη
Θα μπορέσεις να εκπληρώσεις όλες τις επιθυμίες της καρδιάς
沒有人陪伴 和勇敢無關 只是剛好 在人生最自由的時光
Χωρίς κανέναν να σε συνοδεύει
Με την ανεξαρτησία σου και κουράγιο
Στον ελεύθερο χρόνο της ζωής σου
沒有人陪伴 也可以習慣 單身美好 我自己很好
Χωρίς κανέναν να με συνοδεύσει
Ίσως να το συνηθίζω
Το να μην έχω σχέση είναι εντάξει, Αλλά και το να σε περιμένω, επίσης
沒人說晚安 和獨立無關 只是現在 我們緣份還不夠圓滿
沒人說早安 依然很樂觀 單身美好 等待你的好

單身美好 未來會更好

郭靜
單身美好
台視花是愛片頭曲

作詞:黃婷
作曲:溫偉杰

Καλλιτέχνης Claire Kuo
Κατηγορία Μουσική